Vastgoedmanagement

Wat doen wij voor u?

Bij beheer komt meer kijken dan af en toe de telefoon opnemen en eens een brief schrijven. Professioneel beheer, oftewel vastgoedmanagement is een omvangrijke taak. Wil dit goed verlopen dan zal er een goede communicatie moeten zijn tussen de opdrachtgever en de beheerder. Voorop staat dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. De opdrachtgever moet blindelings kunnen vertrouwen op haar beheerder anders heeft zij geen toegevoegde waarde. Wij garanderen u dat wij snel en deskundig reageren op vragen en technische problemen en commerciële uitdagingen.

Wij beheren momenteel zowel voor zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Het gaat dan om woningen, studentenhuizen, verenigingen van eigenaars, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Ook in het beheer leveren wij maatwerk. Met u wordt gekeken naar de behoefte aan ondersteuning. De volgende segmenten kennen wij daarbij waarbij wij bij elk onderdeel enkele voorbeelden hebben genoemd:

  • Financieel management (incasso periodieke bijdrage, huurincasso, opstellen jaarrekeningen en begroting, vermogensbeheer)
  • Administratief management (verwerken mutaties, bijhouden contracten)
  • Technisch management (opvangen en afwikkelen van onderhoudsklachten, begeleiden van (groot) onderhoud, opstellen van meerjarenbegrotingen)
  • Verhuurmanagement (verwerken mutaties, opleveringskeuringen, werving nieuwe kandidaten)
  • Strategisch management (samenstelling beleggingsportefeuille, optimaliseren van het rendement)
  • Incidenteel management (begeleiding van renovatie, aanpassing huurprijs winkelruimte, mediation)

De feitelijke opdracht die u ons geeft is vaak een combinatie van de hierboven genoemde zaken. Afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen en de te beheren objecten wordt een open calculatie gemaakt van de kosten voor het beheer van uw onroerend goed.

Stichting Derdengelden Vastgoeddiensten

Omdat wij de belangen van onze opdrachtgevers serieus nemen en hen geen enkel risico willen laten lopen bij het incasseren van huren en eventuele andere verplichtingen hebben wij een Stichting Derdengelden opgericht. Alle huurders of leden van verenigingen betalen hun periodieke verplichtingen via een eigen rekening van de Stichting waardoor deze gelden buiten onze organisatie blijven. Dit biedt maximale veiligheid in het betalingsverkeer en beperkt het kredietrisico voor de eigenaren.

Verenigingen van Eigenaren

Inmiddels beheren wij al meer dan 15 jaar voor diverse verenigingen van eigenaren en kunt u bij ons terecht voor al uw vragen en of de begeleiding en ondersteuning. Wilt u meer weten over de werking van een vereniging van eigenaren, kijk dan eens op de website van de landelijke belangenorganisatie voor VvE-en;­VVE Belang.

Beleggen in onroerend goed

De afgelopen jaren hebben wij vele eigenaren en investeerders begeleid en geadviseerd over het beheer, de aankoop of verkoop van onroerend goed. Sinds enkele jaren treedt ons kantoor ook op als (bestuurlijk) adviseur voor de georganiseerde sector.

Kwaliteitsmanagement

Al onze vastgoedmanagementwerkzaamheden vallen onder het kwaliteitsregime van RICS en VGME waar onze taxatiewerkzaamheden vallen onder RICS, NRVT en NVM.