RICS Red Book Taxatie

Een RICS taxatie wil zeggen dat de taxateur zijn taxatie heeft verricht volgens de internationale standaard van de RICS, ook wel bekend als een RED BOOK taxatie.­ Dit is de hoogst haalbare standaard in de (internationale) markt.­ Een van de belangrijkste zaken voor een taxateur is dat hij zijn waardering volstrekt onafhankelijk kan uitvoeren. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt niet meer te bemiddelen om onze onafhankelijke oordeel te borgen.

Door verschillende grote banken zijn wij nationaal ­erkend als gespecialiseerd taxateur voor de zorgsector. Het gaat daarbij om zowel waarderingen van de marktwaarde als om waarderingen op basis­van de bedrijfswaarde. Samen met de accountant beoordelen wij of er mogelijk sprake is van een impairment. Wij kunnen taxeren voor vele verschillende doeleinden nast de financiering zoals voor de jaarrekening of voor beleidsbeslissingen.

Al onze waarderingen worden uitgevoerd volgens het "Red Book" de internationale standaard van de RICS, gebaseerd op de waarderingsrichtlijnen van de IVS (international valuation standards) en de EVS (European Valuation Standards). Vanzelfsprekend voldoen alle waarderingen en rapportages aan de richtlijnen van het NRVT. Elke taxatie voldoet aan het vereiste 4-ogen principe waarbij een tweede taxateur het rapport valideert.

Uiteraard is onze taxateur nationaal en­ internationaal erkend als ­RICS Registerd Valuer. Daarnaast beschikt de taxateur over de certificatie van VastgoedCert en staat hij geregistreerd in de kamers Wonen (RMT), Bedrijfsmatig Vastgoed (RT) inclusief de specialisatie Special Valuation (RTsv), marktanalyse en modelmatige waardebepaling (MA/MWB) en Wet WOZ (WOZ). Hiermee wordt voldaan aan de hoogste nationale en internationale standaard op het gebied van het taxeren / waarderen van vastgoed.

Enkele voorbeelden van recente taxaties:

  • Integrale portefeuillewaardering voor de gemeente Rotterdam
  • Doorlopende opdracht voor­taxaties van "specials" voor de gemeenten Rotterdam en Utrecht
  • Ziekenhuizen in Helmond, Dokkum, Ermelo
  • Jachthaven in Zuid-Holland
  • Specials zoals muziekgebouwen, musea, kerken en dergelijke verspreid over heel Nederland
  • Vele VVT instellingen in onder andere Groningen, Haren, Bunschoten, Tilburg, Eindhoven, Deurne, Texel, Utrecht
  • Huisartsenposten / EMC / GZC in Aalst, Den Bosch
  • Diverse beleggingsportefeuilles in Haaglanden, Amsterdam e.o.
  • Landgoed / conferentieoord op de Heuvelrug